Hot News :

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

     ราษฎรชาวตำบลนาคายอพยพมาจากหมู่บ้านดอนมดแดง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งรกรากหลักแหล่งทำมาหากินอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีลำห้วยเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเพาะปลูก ต่อมาวันหนึ่งลำห้วยแห่งนี้เกิดความผิดปกติขึ้น โดยเมื่อมีคนลงไปอาบน้ำในลำห้วย ก็จะเกิดอาการคันตามร่างกาย ทำให้ชาวบ้านเรียกลำห้วยนี้ว่า “ห้วยคาย” และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านนาคาย” เป็นหมู่บ้านหนึ่ง ของตำบลจิกเทิง กระทั่ง ในปี พ.ศ.2509 ทางอำเภอจึงได้แยกหมู่บ้านนาคายออกเป็นตำบล เรียกว่า “ตำบลนาคาย” จนถึงปัจจุบัน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ