Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายตรีภพ กองศรีมา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 0942896622

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสาววชิราพร กุลบุตร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 


ข้าราชการครู

นางเพ็ญศรี คงเจริญ

ครู (คศ.1)

นางประยูร ทาศิริ

ครู (คศ.1)

นายธีระศักดิ์ สีมาโลฤทธิ์

ครู (คศ.1)

นางสาวอุสา กะการดี

ครู (คศ.1)

นางเทียมใจ บุญชิต

ครู (คศ.1)

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวกันติชา บุญชิต

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวจิราพร พูลเสมอ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุภาพร เจริญรอย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางประพิชญา สิมมา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางกิตติยา ท้าวมา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรำพัน บุญชิต

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุทธิดา เรืองอ่อน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชรัญดา พัฒชา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชัชฎาภรณ์ บุญชิต

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ