Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เรื่อง รับสมัครประกวดนางนพมาศและประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทงองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2566 00:00

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี2566 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดหนองเป็ด - โนนเจริญ ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงสวยงาม ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ