Hot News :

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาคายเกมส์" ประจำปีงบประมาณ2567

วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2567 00:00

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาคายเกมส์" ประจำปีงบประมาณ2567 ขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2567 ณ บริเวณสนามกีฬาชั่งคราว องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลนาคายมีกิจกรรมร่วมกัน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนและทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ